Trainingszeiten

Bambini

Freitag        16.30 - 18.00 Uhr Weissenau   
....................  .............................. .........................
     

E-Jugend

Montag        17.30 - 19.00 Uhr Weissenau     
Mittwoch 17.30 - 19.00 Uhr Weissenau
.................... .............................. .........................

C-Jugend

Dienstag 17.30 - 19.00 Uhr Weissenau
Donnerstag 17.30 - 19.00 Uhr Untereschach
.................... .............................. .........................

A-Jugend

Montag 19.00 - 20.30 Uhr Weissenau
Donnerstag 19.00 - 20.30 Uhr Untereschach
.................... .............................. .........................

F-Jugend

Montag 17.00 - 18.30 Uhr Weissenau
Mittwoch 17.00 - 18.30 Uhr Weissenau
.................... .............................. .........................

D-Jugend

Dienstag 17.00 - 18.45 Uhr Untereschach
Donnerstag 17.00 - 18.45 Uhr Untereschach
.................... .............................. .........................

B-Jugend

Dienstag 17.45 - 19.15 Uhr Weissenau
Freitag 17.00 - 18.30 Uhr Untereschach
.................... .............................. .........................